Fyzická ostraha a ochrana objektů je základním pilířem činnosti bezpečnostní agentury DSIA s.r.o.

Vzhledem k finanční náročnosti dodávky služby (stále se zvyšující náklady na mzdy zaměstnanců, které se odvíjejí od Nařízení vlády ČR č. 333/1993 Sb.) hledá vždy společnost DSIA s.r.o. tu nejvýhodnější variantu ostrahy pro koncového zákazníka a to kombinací fyzické ostrahy, PCO, kamerového dohledu a patrolovací služby. Pro další zefektivnění dodávky služby je vhodné převzít od zákazníka další úkoly, které je možné plnit v rámci vrátní a pochůzkové služby a které doposud zákazník vykonával vlastními pracovníky, zejména úkoly telefonní ústředny, dohled nad technologickými zařízeními ap.

Další variantou dodávky fyzické ostrahy je varianta tzv. „náhradního plnění“, kdy zákazník odběrem služeb od společnosti DSIA s.r.o. naplní svůj povinný podíl zaměstnávat osoby se zdravotním postižením v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., O zaměstnanosti.

Fyzická ostraha objektů jako klasický způsob ostrahy a ochrany objektu je nasazen v rozsahu dle posouzení rizik napadení objektu. Posouzení rizik a zpracování plánu ostrahy, včetně cenového návrhu, provede odborný pracovník DSIA s.r.o. ve spolupráci s pověřeným zástupcem zákazníka zdarma na základě předchozího požadavku zákazníka. Mezi hlavní úkoly, spadající do systému fyzické ostrahy patří zejména:

strážní služba

  • obchůzková činnost
  • uzavírání a otevírání všech prostor v čase a počtu dle určení zákazníka
  • základní protipožární dohled
  • obsluha a dohled nad jednoduchými technologickými zařízeními
  • hlásná povinnost

vrátní a recepční služba

  • evidence a kontrola všech vcházejících a vycházejících osob
  • evidence a kontrola všech vjíždějících a vyjíždějících vozidel
  • ohlašování návštěv
  • dohled nad lokálními střežícími a kamerovými systémy


Pro zefektivnění dodávky služby a snížení celkových nákladů zákazníka je vhodné přesunout v rámci výkonu ostrahy objektu na vrátné další povinnosti, zejména spojenés dalšími úkoly specifikované zákazníkem a slučitelné s výkonem strážní a vrátní služby.


Obchůzkový kontrolní systém

 Na základě požadavku zákazníka instaluje společnost DSIA s.r.o. na své náklady elektronický kontrolní obchůzkový systém v objektu, který umožní zpětně kontrolovat včasnost a řádnost provádění obchůzkové služby. Kontrolní systém se skládá z řady čipů umístěných v prostoru objektu a ze čtecího zařízení neseného vrátným při obchůzce, do kterého načítá jednotliví čipy. Výstup z tohoto kontrolního systému má možnost zákazník požadovat po společnosti DSIA s.r.o. k doložení plnění smlouvy o ostraze.
  
Posílení ostrahy o zásahovou skupinu PCO

V každé oblasti, kde působí současně i zásahové skupiny PCO společnosti DSIA s.r.o. dostává zákazník zdarma i službu zásahu na objektu. V případě mimořádné události v objektu je do objektu přizvána i zásahová skupina PCO k posílení ostrahy a zamezení vzniku dalších škod.